fbpx

ALGAS
PERSONĀLS

ALGAS / PERSONĀLS

DARBA LAIKA UZSKAITE

DARBA LAIKA UZSKAITE tiek lietota gan darbiniekiem, kas strādā maiņu darbu ar vienādām vai dažādām stundu likmēm, gan tiem, kas uzskaita paveiktos darbus savu klientu vajadzībām. Uzskaitāmos darbus var marķēt ar klientiem, darbu veidiem, projektiem, izmaksu centriem u.c. Vēlāk par paveikto piestāda rēķinu darba saņēmējam. Tātad uzskaite vienlaikus var būt gan algas aprēķinam, gan rēķinu izrakstīšanai.

Galvenās iezīmes:

 • Darba laika uzskaites tabele gan stundu likmes darbiniekiem, gan mēneša algas darbiniekiem
 • stundas var vadīt gan pats darbinieks, gan vadītājs
 • darba stundas var importēt no Excel
 • virsstundu, naktsstundu, svētku stundu utt. uzskaite
 • summētā darba laika uzskaite
 • nostrādātās stundas var marķēt ar konkrētu darbu, klientu, projektu u.c.
 • nostrādātās stundas var izmantot gan algas aprēķinam, gan rēķinu izrakstīšanai

ATVAĻINĀJUMI / KAVĒJUMI

Papildus atvaļinājuma naudas/dienu aprēķinam, DIRECTO piedāvā arī citu kavējumu uzskaiti.

Piemēram:

 • prombūtnes/atvaļinājumu atkarībā no to tipa: atvaļinājums, papildus atvaļinājums, studiju atvaļinājums, bezalgas atvaļinājums u.c.
 • cita veida prombūtnes: A, B slimības lapas
 • uzņēmuma vajadzībām pielāgotas prombūtnes
 • atskaites par uzkrāto/izmantoto atvaļinājumu
 • atvaļinājuma rezerve kopā un katram atsevišķi dienās/naudas izteiksmē
 • darba laika uzskaites tabele ar prombūtnēm
 • atvaļinājuma naudas un slimības lapu automātisks aprēķins algu aprēķina dokumentā

PERSONĀLA UZSKAITE

Darbinieki ir uzņēmuma galvenā vērtība, tāpēc ir būtiski personāla kartiņas aizpildīt pēc iespējas pilnīgāk. No otras puses, liela daļa datu par darbinieku ir konfidenciāla citiem darbiniekiem. DIRECTO personāla kartiņās par katru darbinieku var atzīmēt dažādus datu tipus, kas atsevišķi nodalāmi ar piekļuves tiesībām.

Visus šos datus var apskatīt PERSONĀLA ATSKAITĒ, kur dati nodalāmi pēc to tipiem. Piemēram, algu apmēri, dzimšanas dienas, vadītāja apliecību kategorijas u.c.

Ir ierasts glabāt šādu informāciju:

 • personīgie dati, kontaktinformācija, foto > līguma dati – departaments, sākums, beigas, pārbaudes laiks u.c.
 • izglītība un ārpus darba aktivitātes
 • darbinieku dokumentu info – pase, vadītāja apliecība, kursi, licences u.c.
 • pamatlīdzekļi, kas nodoti darbinieka lietošanā
 • saistītās personas – gan apgādājamie, gan citi
 • kartiņas pielikumos var glabāt dažādu dokumentu kopijas

ATSKAITES

Algu un personāla atskaites nodrošina pārskatu par darbinieku datiem, dažādiem aprēķiniem, nodokļiem un kavējumiem.

Ir sekojošas algu/personāla atskaites:

 • personāla saraksts atspoguļo filtrējamus datus par darbiniekiem no dažādiem skatpunktiem
 • detalizēta atskaite par darbaspēka nodokļiem, aprēķiniem, maksājumiem dalīta pa atalgojuma veidiem
 • vidējās izpeļņas aprēķins
 • darba tabele
 • kavējumu atskaite