fbpx

PROJEKTU VADĪBA

PROJEKTU VADĪBA

PROJEKTU BUDŽETI

Projektu budžeti DIRECTO var tikt lietoti, lai iegūtu pārskatu par projekta progresu un salīdzinājumu ar plānoto.

  • projektu budžeti var būt finanšu izteiksmē
  • projektu budžeti var būt aptverošāki par izlietotajiem materiāliem un darbu
  • projektiem var būt gan sākotnējie, gan labotie budžeti
  • projektu budžetus var salīdzināt ar faktiskajiem datiem – gan finanšu, gan citu resursu izteiksmē

ATSKAITES

Projektu vadības atskaites:

  • projektu saraksts – pārskats par projektiem > projekta kopsavilkums – pārskats par viena projekta ieņēmumiem un naudas plūsmu
  • projektu statistika – detalizēta atskaite, kur iespējams no dažādiem skatpunktiem skatīt ieņēmumus/izdevumus/budžetu
  • projekta periodizācija – iespēja dalīt/mainīt projekta ieņēmumus un izdevumus ilgstošā laika periodā
  • peļņas vai zaudējumu atskaites dalījums projektos un salīdzināšana dažādos laika periodos

LAIKA PĀRVALDĪBA

Katru projektu var uzraudzīt dalot to pa posmiem. Projekta uzraudzības iespējas:

  • noteikt plānotos projekta vai būvdarbu izpildes termiņus un tiem pakārtotos darbus
  • apskatīt projekta ieviešanas darbu grafisku atainojumu laika griezumā