BEZPAPĪRA GRĀMATVEDĪBA

BEZPAPĪRA GRĀMATVEDĪBA

Directo ERP sistēmas lietotājiem grāmatvedības bez papīra dokumentiem ir ikdiena. Directo sistēmā ir iespējams iesūtīt un izsūtīt strukturētos elektroniskos rēķinus. Strukturēts e- rēķins (vai dokuments) ir rēķins, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt, un kurš atbilst Ministru kabineta noteiktajam publiskos iepirkumos piemērojamā elektroniskā rēķina standartam.

Bezpapīra dokumenti Directo sistēmā:

  • epastā ienākušie rēķini tiek sūtīti uz DIRECTO tālākai apstrādei
  • visus papīra formas dokumentus skenē un sūta uz DIRECTO tālākai apstrādei
  • dokumentu saskaņošana jeb vīzēšana, ir daudz ērtāka un ātrāka, jo tā ir redzama uz ekrāna un nav fiziski jāpārvieto
  • čekus avansa norēķiniem skenē vai fotografē ar telefonu un sūta apstrādei uz DIRECTO
  • saistošie līgumi ir atrodami klientu vai piegādātāju kartiņās
  • attaisnojuma dokuments no grāmatojuma ir viena “klikšķa” attālumā
  • uzņēmuma iekšējos dokumentus – rīkojumus, iesniegumus, protokolus utt. var sagatavot un parakstīt elektroniski Directo un, ja nepieciešams, izsūtīt kā uzaicinājumu parakstīt dokumentu tālāk
  • rēķini klientiem tiek izsūtīti jau elektroniski no sistēmas (strukturētus vai PDF formā )

Elektroniskie dokumenti paātrina dokumentu apriti, dokumentu apstrādi un tas ir videi draudzīgi. Pieslēdzot elektronisko dokumentu apriti savā uzņēmumā Jūs saudzējat kokus.

Esam aprēķinājuši, ka:

Saudzējam kokus.