BEZPAPĪRA GRĀMATVEDĪBA

Directo ERP sistēmas lietotājiem grāmatvedības bez papīra dokumentiem ir ikdiena. Directo sistēmā ir iespējams iesūtīt un izsūtīt strukturētos elektroniskos rēķinus. Strukturēts e- rēķins (vai dokuments) ir rēķins, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt, un kurš atbilst Ministru kabineta noteiktajam publiskos iepirkumos piemērojamā elektroniskā rēķina standartam.

Bezpapīra dokumenti Directo sistēmā:

  • epastā ienākušie rēķini tiek sūtīti uz DIRECTO tālākai apstrādei
  • visus papīra formas dokumentus skenē un sūta uz DIRECTO tālākai apstrādei
  • dokumentu saskaņošana jeb vīzēšana, ir daudz ērtāka un ātrāka, jo tā ir redzama uz ekrāna un nav fiziski jāpārvieto
  • čekus avansa norēķiniem fotografē ar telefonu un sūta apstrādei uz DIRECTO
  • saistošie līgumi ir atrodami klientu vai piegādātāju kartiņās
  • attaisnojuma dokuments no grāmatojuma ir viena “klikšķa” attālumā

Elektroniskie dokumenti paātrina dokumentu apriti, dokumentu apstrādi un tas ir videi draudzīgi. Pieslēdzot elektronisko dokumentu apriti savā uzņēmumā Jūs saudzējat kokus.

Esam aprēķinājuši, ka

Saudzējam kokus.