fbpx

NOLIKTAVAS UZSKAITE

NOLIKTAVAS UZSKAITE

NOLIKTAVAS VADĪBAS PROGRAMMA

Noliktavas vadības programmas (NVP) parasti tiek izmantotas, lai ērti pārvaldītu noliktavā esošās preces (gudrie vārti, pārnēsājamie svītrkodu skeneri utml.). Ar DIRECTO ir savienojami vairāki šādi risinājumi. Tie nodrošina automātisku dokumentu izveidi DIRECTO. Šie dokumenti atspoguļo preču kustību pa noliktavām (saņemšana, pārvietošana, piegāde). Savukārt NVP nodrošina ērtu darbību un precīzu novietojumu precēm noliktavā.


PREČU SAŅEMŠANA

Preču pieņemšana noliktavā var notikt dažādi, tomēr biežāk lietotais ir Preču saņemšanas dokuments, ko piestāda piegādātājs. Preces var novietot neierobežotā skaitā noliktavu.

Tostarp ir pieejamas šādas funkcionalitātes:

 • preču saņemšanu var veidot no jau aizpildītā pirkuma pasūtījuma
 • uzskaite (vai lietotāja norādīta konkrēta prece)
 • iespēja piemērot papildus izmaksas (transports, muita u.c.), kas tiek izdalītas uz katru preci, pamatojoties uz to skaitu vai vērtību
 • papildus izmaksas ir iespējams piemērot arī gadījumos, ja preces jau ir pieņemtas un pat ja tās ir arī pārdota
 • pieņemot preces, var norādīt nevis savu preču kodu, bet piegādātāja kodējumu (svītrkodu vai citu) – tās tiks atpazītas

IEPIRKUMU VADĪBA

Efektīva pirkumu pārvaldība ir ļoti būtiska uzņēmējdarbības sastāvdaļa. Ir svarīgi, lai iepirkumu process ir pietiekami vienkāršs, lai ir skaidrs, kad un par kādām cenām tiks saņemts pasūtītais.

DIRECTO nodrošina visu pirkuma procesu. Tā būtiskākās nianses:

 • pilns apgādes process – cenu pieprasījumi, pirkuma pasūtījumi, preču saņemšanas un ienākošie rēķini
 • iespēja nosūtīt cenu pieprasījumu vairākiem dažādiem piegādātājiem vienlaicīgi
 • iespēja veidot pirkuma pasūtījumu no cenu pieprasījuma.. vai pat no klienta pasūtījuma > iepirkuma process var sākties no pārdošanas (piemēram, klienta pasūtījuma)
 • sūtot cenu pieprasījumu vai pirkuma pasūtījumu, var izmantot piegādātājam saprotamus preču kodus (artikulam var būt vairāki paralēli kodi)
 • cenu pieprasījumu un pirkuma pasūtījumu var tikt sūtīti epastā tieši no DIRECTO
 • pieejami pārskati par sagaidāmajām precēm un to ierašanās laikiem > iespēja veikt iepirkumus no atskaites – “pirkums ieteicams

NOLIKTAVAS PREČU PĀRVIETOŠANA

Ja ir vairākas noliktavas, ir ērti pārvietot preci no vienas noliktavas uz citu, izmantojot noliktavu pārvietošanas dokumentu.

Preču pārvietošanas iespējas:

 • preces pārvietošana uz projektu noliktavām vai starp projektu noliktavām
 • pēc preču saņemšanas no citas noliktavas, saņēmējs apstiprina preču piegādi (ja dati nesakrīt – noraida)
 • pārvietojot preci no vienas noliktavas uz citu, jānorāda, ka preces cena mainās, piemēram, dēļ papildus izmaksām

INVENTARIZĀCIJA

Inventarizācijas dokumenti nodrošina pareizu noliktavas preču atlikumu. Inventarizācijas mērķis ir koriģēt noliktavas atlikumu atbilstoši reālajai situācijai.

Galvenās iespējas:

 • vienā inventarizācijas procesā var tikt izmantoti vairāki uzskaites dokumenti vienlaicīgi. Tas nozīmē, ka šie dokumenti ir savstarpēji saistīti, kā arī to, ka inventarizāciju vienlaicīgi var veikt vairāki cilvēki
 • inventarizējamo preču saraksts var būt jau ar zināmo (saskaņā ar DIRECTO datiem) skaitu vai bez tā
 • ja precēm ir sērjas numuri, tie tiek pievienoti inventarizācijas sarakstam
 • inventarizācijas atskaite piedāvā pārskatu par konstatētajām atšķirībām inventarizācijas rezultātā gan skaita, gan vērtības ziņā. Atskaite norāda arī uz precēm, kuras nav saskaitītas

EDI

EDI datu apmaiņa ( jeb elektroniskie dokumenti ) ir vairāk ierasti starp vairumtirgotājiem un tirdzniecības ķēdēm. EDI operatori ir Telema un Edisoft. Pēc pieslēgšanās EDI operatoram un veicot nepieciešamos uzstādījumus, dokumenti var tikt nekavējoties sūtīti vai saņemti.

EDI integrācija nodrošina dokumentu sūtīšanu un saņemšanu tieši no Directo. Ierasti tie ir pasūtījumi, rēķini un piegādes. Piemēram, Klienta pasūtījums caur EDI operatoru nonāk DIRECTO, noliktavā to sapako un nosūta, savukārt rēķins caur EDI operatoru tiek nosūtīts Klientam.

Tostarp, DIRECTO atbalsta EDI 4doc dokumentu apmaiņu: Klienta pasūtījums nonāk DIRECTO, piegādes brīdī tiek izsūtīts piegādes dokuments, kad Klients apstiprina, ka preces ir saņemtas, DIRECTO automātiski sagatavo Rēķinu par piegādātajām precēm. Tas viss notiek ar EDI operatora starpniecību.


NOLIKTAVAS ATSKAITES

DIRECTO noliktavas vadības atskaites parāda visaptverošu pārskatu par preču kustību, sākot no pasūtījumiem piegādātājiem, preču saņemšanām noliktavā līdz preču piegādēm klientiem. Noliktavas atskaitēm ir daudz filtrēšanas, grupēšanas, summēšanas un dalījumu periodos iespējas.

Biežāk lietojamās atskaites:

 • preču aprites ātrums
 • preču vēsture
 • preču nākotne
 • preču kustība
 • “intrastat”
 • saņemšanas, piegādes, norakstīšanas
 • preču iegādes ieteikums
 • iepirkuma piedāvājumi, iepirkuma pasūtījumi
 • piegādātāja statistikas atSkaites