fbpx

RAŽOŠANA

RAŽOŠANA

RAŽOŠANAS PASŪTĪJUMS

Ražošanas pasūtījums ir dokuments, no kā sākas ražošanas process. To parasti veido pamatojoties uz precēm, kas minētas Klienta pasūtījumā vai veicot plānveida ražošanu. Ražošanas pasūtījums satur receptūras, kurās ir uzskaitīti izejmateriāli un darbaspēks.


START / STOP

Daļa ražošanas var tikt uzskaitīta ar vienkāršu START / STOP funkcionalitāti. Darbinieks sākot darbu nospiež START (sākas laika uzskaite), kad darbs ir pabeigts – nospiež STOP un norāda saražoto apjomu. Rezultātā tiek fiksēts gan nostrādātais laiks, gan saražotā produkcija. Turklāt, ir skaidri rezama darbinieka efektivitāte un plānotā darba izpilde.


PAŠIZMAKSAS APRĒĶINĀŠANA

Papildus tiešajām ražošanas izmaksām (materiālu, darbaspēka izmaksām), ražojuma pašizmaksu var papildināt arī ar citām pieskaitāmajām izmaksām, kas nav zināmas ražošanas brīdī. Šo procesu veic vēlāk, kad ir zināmas visas izmaksas.


KOMPLEKTĒŠANA

Ražošana ir balstīta uz iepriekš sagatavotām receptūrām. Tomēr ražošana ir vairāk nekā tikai produktu receptes.

DIRECTO ražošana ietver šādas iespējas:

  • montāžas vadība (receptūra, BOM, maršrutēšana)
  • ražošanā var būt parametri, kas jānorāda ražošanas procesā
  • izvēle starp vairākiem izejmateriāliem, kas nonāk konkrētā ražošanā
  • daudzlīmeņu ražošana, kā arī ražošana var saturēt apakškomplektācijas – pusfabrikātus

ATSKAITES

Ražošanas atskaites nodrošina pārskatu par saražotajām precēm un ražošanas procesiem.

DIRECTO ražošanas atskaites:

  • Ražošanas rīkojumi – detalizēta atskaite par ražošanai nodotajiem rīkojumiem
  • Statistika par saražoto – atskaite par saražotajām precēm no dažādiem skatpunktiem
  • Ražošanas ieteikumi – atskaite norāda preces, kuras ir ieteicams saražot. No šīs atskaites var uzsākt ražošanas procesu

Papildus tam, DIRECTO piedāvā šādas atskaites:

  • Reālā laika atskaite- noliktavas stāvoklis ražošanā. Pastāv iespēja piegādāt izejvielas, kas nepieciešamas pasūtīto gala produktu ražošanai
  • Atskaites par ražošanas procesā radušos atgriezumu daudzumiem