fbpx

Uzņēmuma elektronizācija. E-rēķini, e-paraksts @Directo. Īsumā

29. Sep 2022

E-rēķins (elektroniskais rēķins) tiek lietots apzīmējot rēķinus PDF, Microsoft Word, Excel u.c. formātos, kas sagatavoti un izsūtīti elektroniski uz e-pastu un lietots arī runājot par strukturētiem e-rēķiniem, kas ir mašīnlasāmi un visbiežāk sagatavoti XML faila formātā. Directo sistēmā ir iespējams iesūtīt un izsūtīt abus variantus. Strukturētus e-rēķinu ERP sistēma var nolasīt un atpazīt daudz precīzāk nekā PDFus

Directo sistēmā iesūtītie dokumenti nonāk tādā kā digitālā “šķīstītavā” jeb elektrorniskā kaudzē, kuru parasti izskata un iegrāmato grāmatvedības daļa. Ja iesūtītais rēķins ir e-rēķins (strukturēts dokuments), sistēma visus datus nolasa automātiski, bet ja iesūtītais rēķins ir PDF formātā, Directo arī to spēs nolasīt, taču piemēros tikai daļu automatizācijas. Tā noteikti ir sistēmas ērtība, ka pie katra izdevuma kontējuma ir redzams iesūtītā rēķina attēls.

Directo lietotāji rēķinus klientiem izsūta jau elektroniski no sistēmas strukturētā vai PDF formā.

E-paraksts

Directo elektroniskās parakstīšanas funkcionalitāte sniedz iespēju parakstīt sistēmas dokumentus. Vēl jo vairāk, ir izstrādāts jauns pakalpojums, kas nodrošina, ka parakstīto dokumentu ir iespējams izsūtīt tālākai parakstīšanai – šo rīku esam nosaukuši par Elektroniskā paraksta uzaicinājumu. Tas dod iespēju nosūtīt uzaicinājumu parakstīt dokumentus elektroniski ne tikai Directo lietotājiem, bet arī ārējām pusēm – klientiem, piegādātājiem, sadarbības partneriem u. c., kas nav Directo lietotāji. Nosūtītajam paraksta uzaicinājumam var piekļūt pieprasījumā norādītā persona, kura autentificējas ar šai personai atbilstošu elektronisko identitāti.

No  2025. gada elektronisko rēķinu izmantošana starp uzņēmumiem, kā arī starp uzņēmumiem un valsts vai pašvaldību iestādēm būs obligāta prasība.