Zevoy

Viedā maksājumu karte, ar kuru varat automatizēt sava uzņēmuma čeku pārvaldību un izdevumus. Zevoy  piedāvā integrāciju ar Directo.

https://www.zevoy.com/lv